МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 17 від 18 вересня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
 • Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220,
  телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: zom@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з передавання даних і повідомлень, 64.20.1
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: телекомунікаційні послуги ПАТ «Укртелеком»
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 23.07.2012 № 88/1 (690/1) номер оголошення: 257040 (ТРП)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 23.07.2012, 257040/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 27.07.2012 № 90 (692) номер оголошення: 260627 (ТРП)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.09.2012 № 108 (710) номер оголошення: 283586 (ТРП)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 13.04.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 19.07.2012, 15.10, Державне управління справами,
остаточні переговори: 24.07.2012, 15.20, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
636 800,0 грн. з ПДВ;

(цифрами)
шістсот тридцять шість тисяч вісімсот гривень з ПДВ.
(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 01189910
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Горького, 40, індекс 01033, телефон/телефакс: (044) 234-40-44 / (044) 289-07-03

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 31.08.2012, 636 800,0 грн. (шістсот тридцять шість тисяч вісімсот гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) – 106 133,33 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:
Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.


13. Інша інформація.
Для забезпечення міським, міжміським та міжнародним зв’язком працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами при виконанні ними службових обов’язків існує необхідність в закупівлі телекомунікаційних послуг (міський, міжміський та міжнародний зв’язок).
Протягом останніх 11 років телекомунікаційні послуги закуповувалися у Публічного акціонерного товариства «Укртелеком». Здійснення закупівлі телекомунікаційних послуг у Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» забезпечує надання послуг за граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що встановлюються державою, збереження існуючих номерів та підключення до найпотужнішої телекомунікаційної мережі в Україні з високим ступенем надійності.
Відомча АТС Державного управління справами підключена до телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК) міста Києва фізичними лініями через Центр електрозв’язку Київської міської філії Публічного акціонерного товариства «Укртелеком». Відповідно до технічних умов Державне управління справами встановило на орендованій площі Київської міської філії Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» обладнання, яке забезпечує підключення відомчої АТС Державного управління справами до ТМЗК м. Києва.
Центр управління Єдиною національною системою зв’язку (ЄНСЗ) України знаходиться у Публічного акціонерного товариства «Укртелеком». Державне управління справами не має інших фізичних ліній для підключення власної відомчої АТС до ТМЗК м. Києва та ЄНСЗ.
Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені телекомунікаційні послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пунктів 5 і 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме, потребі здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними послугами, якщо заміна попереднього надавача послуг може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням, та за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи, обрана процедура закупівлі в одного учасника – Публічного акціонерного товариства «Укртелеком».14. Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11