МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Оголошення


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Державне управління справами подало на розгляд п’ять пропозицій державних інвестиційних проектів на 2017 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» Державне управління справами для подальшої участі у відборі до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надіслало п’ять державних інвестиційних проектів: «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві», «Створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», «Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», «Створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини», «Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази Державного підприємства «Чайка». Усі проекти стосуються соціально-культурної сфери та сфери охорони здоров’я.

Інвестиційний проект «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві» передбачає збереження історично-культурної спадщини України та функціонування палацу як державної резиденції для здійснення протокольних заходів і резиденції-музею для всіх відвідувачів з наданням відповідних послуг.

Інвестиційний проект «Створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» є соціально спрямованим, тому його реалізація матиме низку позитивних наслідків, зокрема: збереження робочих місць та створення нових; реалізація соціально-просвітницької функції внаслідок розширення площ у НКММК «Мистецький арсенал» і створення можливостей для проведення дитячих освітніх заходів та програм, заходів культурно-розважального характеру «outside» внаслідок використання площі вхідної групи Успенського бастіону; підвищення соціально-економічної ефективності завдяки зростанню якості послуг і дотриманню стандартів (у тому числі міжнародних) щодо аналогічних послуг; досягнення багатовекторності в соціальній орієнтації комплексу та залучення до його діяльності різних цільових груп, а також значна економія попередньо вкладених інвестицій, енерговитрат, енергоресурсів і коштів на експлуатацію об’єкта інвестування; збільшення грошових надходжень від заходів у весняно-літній період; зростання прибутку від проведення власних виставкових заходів і розширення спектра послуг; збільшення можливості отримання міжнародних і цільових грантів.

Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» є актуальною, оскільки матиме вплив на всі сфери суспільного життя. Підприємство стане майданчиком для демонстрації досягнень економічного та соціального розвитку України, а також популяризації та просування її продукції, наукових знань, технологій та інновацій на внутрішньому й міжнародному ринках, центром спілкування представників різних соціально-демографічних груп суспільства. Український дім відкриється відвідувачам з усього світу та сприятиме поширенню українських культурних цінностей.

Проект «Створення Всеукраїнського центру  охорони  здоров’я матері  і  дитини» належить до гуманітарної та соціальної  сфер життєдіяльності суспільства, тому генерує значні соціально-економічні вигоди. Проект передбачає будівництво багатопрофільного лікувально-профілактичного закладу IV рівня для діагностики та лікування нейрохірургічних, онкологічних, генетичних, неврологічних, соматичних патологій і гематологічних захворювань у дітей, а також розвитку нових напрямів дитячої хірургії в Україні, в тому числі дитячої трансплантології, антенатальної, ендоскопічної хірургії, тощо. Всеукраїнський центр охорони здоров’я матері і дитини стане сучасним медичним закладом, який забезпечить задоволення потреб дітей з усієї країни в ефективній, якісній та високоспеціалізованій медичній допомозі, зокрема за тими станами, які на сьогодні в Україні не лікуються.

Реалізація інвестиційного проекту «Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази Державного підприємства «Чайка» передбачає заміну енергозатратних техніки та обладнання, що застаріли,  на сучасні енергозберігальні. За розрахунками експертів, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції збільшаться на 60 % завдяки модернізації основних засобів виробничого призначення, що вплине на зниження  собівартості, внаслідок чого зросте дохідність і прибутковість підприємства. Також реалізація проекту передбачає стабільну та прибуткову роботу підприємства, забезпечення робочими місцями сільського населення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» порядок відбору державних інвестиційних проектів відбувається таким чином:

  • протягом п’яти днів Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглядає та приймає  державні інвестиційні проекти для участі у відборі або повертає документи із зазначенням причин відмови в допуску до участі у відборі;
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надає протягом десяти робочих днів Міністерству фінансів України прогнозні загальні обсяги фінансування державних інвестиційних проектів, прийнятих для участі у відборі на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі показників державних інвестиційних проектів, прийнятих для участі у відборі;
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в семиденний строк після отримання від Міністерства фінансів України планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетних періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів інформацію щодо цих проектів, а також самі державні інвестиційні проекти;
  • міжвідомча комісія розглядає державні інвестиційні проекти за відповідною процедурою, а потім на засіданні за участю головних розпорядників коштів приймає відповідне рішення щодо кожного з них та остаточно визначається з обсягами капітальних вкладень по кожному;
  • на підставі рішення Міжвідомчої комісії Міністерство економічного розвитку і торгівлі України готує та доводить у тритижневий строк Міністерству фінансів України узагальнений розподіл державних капітальних вкладень і перелік державних інвестиційних проектів. За результатами відбору Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розміщує перелік державних інвестиційних проектів на своєму офіційному сайті.

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11