МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Звіти
Екскурсії
Інформація щодо посадових осіб Державного управління справами
Конкурс
Оголошення
Результати
Очищення влади


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Державне управління справами оголошує конкурс на посаду генерального директора Державного підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал”

Відповідно до Законів України “Про управління об’єктами державної власності” і “Про культуру” та Положення про Державне управління справами у редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180, оголошується конкурс на посаду генерального директора Державного підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” (вул. Лаврська, 10-12, м. Київ, 01010).

Умови проведення конкурсу: конкурс проводиться конкурсною комісією, сформованою відповідно до вимог Закону України “Про культуру”, за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, у приміщенні Державного управління справами.

Посада передбачає укладення строкового трудового договору (контракту) з посадовим окладом 7 206 гривень.

Кваліфікаційні вимоги до посади:

Вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

До конкурсної комісії подаються такі документи: заява про участь у конкурсному відборі, згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимостi, копія документа, що посвідчує особу, копія документа про вищу освіту, два рекомендаційні листи, мотиваційний лист та інші документи на розсуд претендента.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220, контактний телефон:  (044) 255-64-84(044) 255-64-84, електронна адреса: bonakh@dus.gov.ua.

З дня опублікування оголошення Державне управління справами розпочинає формування конкурсної комісії.

Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії, подають свої кандидатури до Державного управління справами за адресою: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220, контактний телефон:  (044) 255-64-84(044) 255-64-84.

Строк проведення конкурсу не більше 2-х місяців з дня оголошення.

До відома суб’єктів, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади генерального директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал»

Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади генерального директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», повинні до 03 червня 2016 року подати до органу управління відповідні документи.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, до органу управління головуючим на загальних зборах трудового колективу подається:

1) супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) протокол загальних зборів трудового колективу;

3) листок реєстрації з підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах;

4) документи, що підтверджують відповідність кандидатів вимогам, встановленим частиною сьомою статті 213  Закону України «Про культуру»;

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

6) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених частиною восьмою статті 213  Закону України «Про культуру» (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головуючий на загальних зборах та обрані на них кандидати.

Для участі в жеребкуванні громадські організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування подають:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) копію статуту громадської організації (за наявності), завірену належним чином (у разі діяльності громадської організації без статуту подається копія завіреного керівником громадської організації іншого документа, який містить інформацію про мету (цілі) діяльності громадської організації);

3) документи, що підтверджують відповідність кандидатів вимогам, встановленим частиною сьомою статті 213 Закону України «Про культуру»;

4) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на обробку персональних даних (зразок заяви 1);

5) власноруч написані заяви від кандидатів про згоду на виконання обов’язків членів конкурсної комісії та відсутність щодо них обмежень, передбачених частиною восьмою статті 213  Закону України «Про культуру» (зразок заяви 2).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть керівник громадської  організації та запропоновані громадською організацією кандидати.

Пропозиції до складу конкурсної комісії, що не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про культуру», не розглядаються.

Для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном: 255-64-84.

Відомості_про_нерухоме_державне_маино.pdf   1.21 MB
Звіт_про_власнии_капітал.pdf   1.17 MB
Звіт_про_рух_грошових_коштів.pdf   1.37 MB
Звіт_про_фінансовии_стан.pdf   1.43 MB
Звіт_про_фінансові_результати.pdf   1.32 MB
Примітки_до_річноi_фінансовоi_звітності.pdf   3.73 MB

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11