МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Оголошення


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Інформація щодо нових державних інвестиційних проектів для оприлюднення на офіційному сайті Державного управління справами


Найменування проекту:
«Модернізація та переоснащення основних засобів виробничого призначення агропромислової бази Державного підприємства «Чайка».

Мета проекту: Підтримка та розвиток аграрного сектору економіки України, розвиток інфраструктури села та забезпечення робочими місцями сільського населення.

Найменування відповідального виконавця: Державне підприємство «Чайка».

Поштова адреса: 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків,          вул. Гоголя, 62а.

Електронна адреса: dspchayka@ukr.net

Особа, що відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Кисляченко Галина Марківна.

Місце реалізації проекту: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Новий Шлях та Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків.

Очікуваний вплив: екологічний – проектом передбачено розробку технічних рішень щодо будівництва нових очисних споруд із застосуванням новітніх технологій і способів утилізації відходів, а також ефективне та економне використання природних ресурсів; соціальний – розвиток інфраструктури сільських населених пунктів, збільшення зайнятості місцевого населення та виготовлення продукції, яка відповідатиме стандартам і нормам європейського рівня; економічний – проектом передбачено впровадження нових енергозберігальних технологій для економії енергоресурсів, створення умов для стабільної та прибуткової діяльності державного підприємства і як результат – збільшення надходжень до місцевого та державного бюджетів.

Наслідки реалізації інвестиційного проекту – запровадження новітніх технологій у виробництво сільськогосподарської продукції, виготовлення екологічно чистих продуктів харчування для населення, збереження селекційної роботи племінного заводу.


Найменування проекту: «Створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини».

Мета проекту: Створення багатопрофільного лікувально-профілактичного закладу IV рівня для діагностики та лікування нейрохірургічних, онкологічних, генетичних, неврологічних, соматичних патологій і гематологічних захворювань у дітей, а також розвиток нових напрямів дитячої хірургії в Україні: дитяча трансплантологія, антенатальна хірургія, ендоскопічна хірургія тощо.

Найменування відповідального виконавця: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами.

Поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Електронна адреса: sekretar@feofaniya.org

Особа, що відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту: Семенів Ігор Петрович, Цвілій Юлія Олександрівна.

Місце реалізації проекту: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21.

Очікуваний вплив: екологічний – проектом передбачено екологічні принципи будівництва та охорони довкілля, а також ефективне та економне використання природних ресурсів; соціальний – підвищення рівня доступу населення до високотехнологічних медичних послуг, якості надання медичної допомоги, рівня соціального захисту населення; економічні – проектом передбачено впровадження сучасних енергозберігальних технологій, а також скорочення витрат на лікування хворих за кордоном, створення понад 1,5 тис. нових робочих місць, зростання надходжень до державного бюджету тощо.

         Наслідки реалізації проекту: Всеукраїнський центр охорони здоров’я матері і дитини стане сучасним медичним закладом онкологічного, перинатального та загальнопедіатричного спрямування, доступним для всіх громадян України, який забезпечить потреби дітей з усієї країни в ефективній, якісній та високоспеціалізованій медичній допомозі, зокрема з тими хворобами, які на сьогодні в Україні не лікуються.

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11