МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Звіти
Екскурсії
Інформація щодо посадових осіб Державного управління справами
Конкурс
Очищення влади


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Інформація про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію


Додаток 1
до Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 11 жовтня 2011 року №275
 
Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Адміністрація Президента України або Державне управління справами є належним розпорядником інформації.

3. Відповіді на запити надаються безкоштовно:
запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, визначається чинним законодавством;
особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого перебуває запитувана інформація.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані зі скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, міжміського телефонного зв'язку, включаються до рахунка на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.
Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ про оплату, обрахунок цих витрат проводиться відповідальним структурним підрозділом, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних з наданням відповіді за запитом на інформацію.
У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, запитувачу надається відмова в отриманні відповіді на запит на інформацію.

7. Відповіді за запитом на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, факсового, міжміського телефонного зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.
Додаток 2
до Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 11 жовтня 2011 року №275
 
Розмір фактичних витрат
на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
1. Просте копіювання або друк сторінки документа:
№з/п
Найменування послуги, що надається
Вартість послуги, грн
1.
Друкування документів формату А4 та меншого розміру (односторонній друк)
0,28
2.
Друкування документів формату А4 та меншого розміру (двосторонній друк)
0,49
3.
Друкування документів формату А3 (односторонній друк)
0,34
4.
Друкування документів формату А3 (двосторонній друк)
0,55
5.
Копіювання документів формату А4 та меншого розміру (односторонній друк)
0,19
6.
Копіювання документів формату А4 та меншого розміру (двосторонній друк)
0,31
7.
Копіювання документів формату А3 (односторонній друк)
0,25
8.
Копіювання документів формату А3 (двосторонній друк)
0,37

2. У разі виготовлення документа шляхом копіювання або друку з необхідністю відокремлення інформації з обмеженим доступом вартість послуги множиться на коефіцієнт 4.

3. У разі виготовлення документа шляхом сканування або іншої комп'ютерної обробки документів у електронному вигляді вартість послуги множиться на коефіцієнт 8.

4. Розмір витрат, пов'язаних з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, міжміського телефонного зв'язку, визначається за діючими розцінками і тарифами.
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11