Порядок оформлення та подання запитів на інформацію до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

Розпорядженням Керівника Державного управління справами

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Керівника
Державного управління справами
від 20 листопада 2014 року
№ 264
 
Порядок
оформлення та подання запитів на інформацію
до Державного управління справами
в усній, письмовій чи іншій формі
(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)
 
         1. Запит на інформацію подається запитувачем інформації до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі шляхом надсилання:
листа поштою на адресу: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами – з позначкою на конверті: «Публічна інформація»;
електронною поштою листа на адресу: vidkrytist@dus.gov.ua;
факсом або телефоном: 255-70-62.
 
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати Форму запиту на інформацію (далі – Форма), що додається.
Форму запитувач може отримати через відділ забезпечення доступу до публічної інформації Секретаріату Державного управління справами або скористатись Формою, яка розміщена на офіційному веб-сайті Державного управління справами (www.dus.gov.ua).
 
5. Запит на інформацію приймається щодня, крім вихідних, святкових і неробочих днів, з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 16:45.
 
6. Якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит на інформацію, це може зробити відповідальна особа з питань запитів на інформацію Секретаріату Державного управління справами із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надати копію запитувачу.
 
7. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання відповіді на інформацію.
 
 
Керівник Секретаріату
Державного управління справами                                           

Додаток до Порядку оформлення
та подання запитів на інформацію
до Державного управління
справами в усній, письмовій
чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) 
Форма запиту на інформацію
 
Розпорядник інформації
Державне управління справами
 
Запитувач
 
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)
 
 
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові представника організації –
для юридичних осіб)
 
 
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові представника об’єднання громадян,
що не має статусу юридичної особи)
 
 
_____________________________________________________
(поштова або електронна адреса,
контактний телефон)
 
Запит на інформацію
 
       Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
__________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
на поштову адресу
 
______________________________________________________________
(вулиця (проспект, бульвар, провулок), номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, район, область, поштовий індекс)
на електронну адресу
 
факсом
 
телефоном
 
 
_________________
              (дата)                      
________________
                                          (підпис)