МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Правові засади діяльності
Розпорядження Керівника Державного управління справами
Складання фінансових планів та організація облікової політики на підприємствах
Упорядкування орендних відносин на підприємствах
Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 
Порядок оформлення та подання запитів на інформацію до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

Розпорядженням Керівника Державного управління справами

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Керівника
Державного управління справами
від 20 листопада 2014 року
№ 264
 
Порядок
оформлення та подання запитів на інформацію
до Державного управління справами
в усній, письмовій чи іншій формі
(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)
 
         1. Запит на інформацію подається запитувачем інформації до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі шляхом надсилання:
листа поштою на адресу: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами – з позначкою на конверті: «Публічна інформація»;
електронною поштою листа на адресу: vidkrytist@dus.gov.ua;
факсом або телефоном: 255-70-62.
 
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати Форму запиту на інформацію (далі – Форма), що додається.
Форму запитувач може отримати через відділ забезпечення доступу до публічної інформації Секретаріату Державного управління справами або скористатись Формою, яка розміщена на офіційному веб-сайті Державного управління справами (www.dus.gov.ua).
 
5. Запит на інформацію приймається щодня, крім вихідних, святкових і неробочих днів, з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 16:45.
 
6. Якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит на інформацію, це може зробити відповідальна особа з питань запитів на інформацію Секретаріату Державного управління справами із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надати копію запитувачу.
 
7. У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання відповіді на інформацію.
 
 
Керівник Секретаріату
Державного управління справами                                           

Додаток до Порядку оформлення
та подання запитів на інформацію
до Державного управління
справами в усній, письмовій
чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) 
Форма запиту на інформацію
 
Розпорядник інформації
Державне управління справами
 
Запитувач
 
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб)
 
 
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові представника організації –
для юридичних осіб)
 
 
_____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові представника об’єднання громадян,
що не має статусу юридичної особи)
 
 
_____________________________________________________
(поштова або електронна адреса,
контактний телефон)
 
Запит на інформацію
 
       Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
__________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
на поштову адресу
 
______________________________________________________________
(вулиця (проспект, бульвар, провулок), номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, район, область, поштовий індекс)
на електронну адресу
 
факсом
 
телефоном
 
 
_________________
              (дата)                      
________________
                                          (підпис)
                                 
 
 
 © Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11