МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Правові засади діяльності
Розпорядження Керівника Державного управління справами
Складання фінансових планів та організація облікової політики на підприємствах
Упорядкування орендних відносин на підприємствах
Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Державному управлінні справами

Розпорядження Керівника Державного управління справами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Керівника
Державного управління справами
від 20 листопада 2014 року
№ 264

 
Положення
про забезпечення доступу до публічної інформації
в Державному управлінні справами
 
1. Загальні положення
 
1.1.         Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Державному управлінні справами (далі – Положення) визначає порядок доступу до публічної інформації в Державному управлінні справами відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.2.         У цьому Положенні викладені нижче терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3.         Дія цього Положення не поширюється на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.
1.4.         Дотримання встановленого порядку щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Державному управлінні справами, контроль за дотриманням вимог цього Положення організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів Державного управління справами у межах повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків з урахуванням вимог положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», цього Положення та схеми роботи із запитами на інформацію в Державному управлінні справами, що додається.
 
2.     Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність Державного управління справами
 
2.1.         Доступ до публічної інформації про діяльність Державного управління справами забезпечується шляхом оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (офіційні друковані видання, офіційний веб-сайт Державного управління справами), надання відповіді на запити на інформацію та в будь-який інший спосіб.
2.2.         Публічна інформація про діяльність Державного управління справами може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.
2.3.         Доступ до публічної інформації про діяльність Державного управління справами обмежується, якщо такі відомості відповідно до чинного законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.
 
3. Оприлюднення публічної інформації
 
3.1.         Визначення інформації, що підлягає оприлюдненню, здійснюється керівниками самостійних структурних підрозділів Державного управління справами у межах їх компетенції та з урахуванням вимог статтей 14, 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.2.         Оприлюднення публічної інформації забезпечується відділом забезпечення доступу до публічної інформації Секретаріату Державного управління справами відповідно до вимог чинного законодавства України після погодження з керівництвом Секретаріату Державного управління справами та заступником Керівника Державного управління справами згідно з розподілом функціональних обов’язків.
3.3.         Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
3.4.         На офіційному веб-сайті Державного управління справами розміщується інформація про умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність Державного управління справами та інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Державного управління справами.
 
4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
 
4.1.    Робота із запитами на інформацію починається з їх ідентифікації Секретаріатом Державного управління справами та відокремлення від інших видів вхідної кореспонденції.
Ідентифікація вхідного документа, незважаючи на назву, здійснюється з урахуванням його змісту.
4.2. Попередній розгляд запитів на інформацію здійснюється в день надходження або в перший наступний робочий день у разі їх надходження після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні.
Попередній розгляд запитів на інформацію передбачає:
перевірку дотримання вимог до запиту на інформацію згідно з частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
визначення структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією та здійснюватиме опрацювання інформаційного запиту;
прийняття рішення щодо строків розгляду запиту на інформацію.
4.3. Запити на інформацію, що надходять до Державного управління справами, реєструються в автоматизованій системі документообігу.
4.4.  Після визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить запитувана інформація, Секретаріат Державного управління справами передає запит на опрацювання всім виконавцям, зазначеним у резолюції Керівника Державного управління справами.
         4.5. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить запитувана інформація, визначає статус інформації: чи є запитувана інформація відкритою і чи наявна вона в Державному управлінні справами, готує проект відповіді на інформаційний запит і подає на опрацювання до відділу забезпечення доступу до публічної інформації Секретаріату Державного управління справами. Опрацювання інформаційного запиту здійснюється з дотриманням загальних вимог Інструкції з діловодства у Державному управлінні справами.
4.6. Уся відкрита інформація надається за запитами на інформацію.
4.7. Наявність у запитуваному документі частини інформації з обмеженим доступом не має перешкоджати безумовному наданню відкритої інформації з нього згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4.8. Відповідь на запит має цілком відповідати суті запиту, тобто щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або вмотивована відмова в її наданні.
Відповідь на запит може містити всю запитувану інформацію, частину інформації та відмову в задоволенні запиту в іншій частині, відмову в задоволенні запиту повністю.
4.9. Окремі види інформації не можуть бути обмежені в доступі, про що зазначено в законах, зокрема в частинах п’ятій – шостій статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», частині третій статті 13, частині другій статті 14 Закону України «Про інформацію».
4.10. Відповідальність за виконання запитів на інформацію несуть зазначені у резолюції Керівника Державного управління справами особи, яким безпосередньо доручено виконання.
 
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію
 
5.1. Розпорядник відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, якщо:
він не володіє і не зобов’язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
запитувана інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.
5.2. Інші підстави для відмови в задоволенні запиту на інформацію не допускаються.
5.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядника інформації
 
6.1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
 
Керівник Секретаріату

Державного управління справами                  
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11