Розпорядження Керівника Державного управління справами

від 3 червня 2014 року № 100
м. Київ


Про проведення позачергової інвентаризації матеріальних цінностей
Державного управління справами і державних підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами, і господарського товариства, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані
Державному управлінню справами


Відповідно до Положення про Державне управління справами в редакції, затвердженій Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180, керуючись Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року № 90, та Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69:

1. Провести позачергову інвентаризацію станом на 1 червня 2014 року:

1) матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Державного управління справами;

2) основних засобів, нематеріальних активів та незавершених будівництвом об’єктів державних підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами, і господарського товариства, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами.

2. Утворити центральну інвентаризаційну комісію Державного управління справами  у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад робочих комісій  Державного управління справами згідно з додатками  2–5.

4. Головам робочих комісій Державного управління справами:

1) забезпечити проведення інвентаризації в такі терміни:

основних засобів і товарно-матеріальних цінностей на складах, орденів, медалей та атрибутів до них

-

до 30 червня 2014 року

основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у підзвітних осіб

-

до 31 липня 2014 року

незавершених  будівництвом об’єктів


до 31 липня 2014 року

2) подати інвентаризаційні описи з відображенням результатів проведених інвентаризацій на розгляд центральній інвентаризаційній комісії Державного управління справами до 15 серпня 2014 року.

5. Керівникам державних підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами, і господарського товариства, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами, до 15 серпня 2014 року подати на розгляд центральній інвентаризаційній комісії Державного управління справами інформацію про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів та незавершених будівництвом об’єктів згідно з додатком 6.

6. Начальникам управлінь Державного управління справами (Бакал В. О., Бац С. М., Новіцький С. В., Петрук В. В., Піщиков В. А., Сєрікова Н. Б., Українська В. В., Шаповалов В. В.) забезпечити подання інформації за результатами проведенням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів та незавершених будівництвом об’єктів на державних підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в управлінні Державного управління справами, і господарському товаристві, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами, діяльність яких вони координують.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

 Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 28 вересня 2011 року № 264 “Про утворення постійно діючої центральної інвентаризаційної комісії”;

Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 18 жовтня 2011 року № 291 “Про внесення змін до складу постійно діючої центральної інвентаризаційної комісії”;

Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 8 лютого 2012 року № 24 “Про внесення змін до складу постійно діючої центральної інвентаризаційної комісії”;

 Розпорядження Керівника Державного управління справами
від  30 травня 2013 року № 105 “Про внесення змін до складу постійно діючої центральної інвентаризаційної комісії”;

Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 30 грудня 2013 року № 299 “Про внесення змін до складу постійно діючої центральної інвентаризаційної комісії”.

8. Контроль за виконанням цього Розпорядження залишаю за собою.


Тимчасово виконуючий
обов’язки  Керівника

Державного управління справами                                                             Г. ЗУБКО