МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Правові засади діяльності
Розпорядження Керівника Державного управління справами
Складання фінансових планів та організація облікової політики на підприємствах
Упорядкування орендних відносин на підприємствах
Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 128/2007

Про внесення змін до Положення про Державне управління справами

1. Внести до Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180 (зі змінами, внесеними Указами від 8 жовтня 2003 року № 1160, від 3 лютого 2004 року № 144 та від 12 травня 2005 року № 780), такі зміни:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Державне управління справами є допоміжним органом, створеним Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Державне управління справами здійснює матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

Матеріально-технічне, соціально-побутове, транспортне та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів здійснюється Державним управлінням справами в межах наданих йому бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі. В іншому випадку забезпечення діяльності зазначених органів здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, в установленому порядку на договірних засадах»;

3) у пункті 4:

а) у підпункті 1 слова «Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України» виключити;

б) у підпункті 2 слова «Адміністрацію Президента України» замінити словами «Секретаріат Президента України»;

в) підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) забезпечує в установленому порядку послугами транспорту Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Главу Секретаріату Президента України, його заступників, відповідні категорії працівників Секретаріату Президента України, а також керівників інших державних органів – у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі»;

г) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) забезпечує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та утворених для здійснення їх повноважень органів, апаратів, а також інших державних органів – у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі»;

д) у підпункті 8 слова «Адміністрації Президента України» замінити словами «Секретаріату Президента України», а слова «та інших державних органів» – словами «а також інших державних органів – у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі»;

е) підпункт 14 викласти в такій редакції:

«14) забезпечує виготовлення та зберігання державних нагород України і атрибутів до них, здійснює їх облік та передачу в установленому порядку»;

4) у пункті 5 слова «Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України» виключити;

5) у пункті 9:

а) в абзаці першому слова «Глави Адміністрації Президента України» замінити словами «Глави Секретаріату Президента України»;

б) в абзаці другому слова «двох перших заступників та заступників» замінити словами «одного першого заступника та трьох заступників»;

6) у підпункті 4 пункту 10 слова «першими заступниками та заступниками» замінити словами «першим заступником та заступниками»;

7) в абзаці першому пункту 11 слова «Главою Адміністрації Президента України» замінити словами «Главою Секретаріату Президента України».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

19 лютого 2007 року

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11