МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Бюджетні запити
Довідки
Паспорти бюджетних програм
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про витрачання у 2008 році коштів Державного бюджету України Державним управлінням справами

Зведені дані
про виконання бюджету (загальний та спеціальний фонд)
Державного управління справами за 2008 рік

тис. грн.

Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено кошторисом на 2008 рік Фактично використано Затверджено кошторисом на 2008 рік Фактично використано
1 2 3 4 5 6
Видатки - всього х 1 374 711,6 1 217 861,4 159 097,5 150 770,6
у тому числі:        
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 791 641,7 758 113,9 95 042,8 88 489,3
Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1110 298 937,5 297 489,2 32 538,8 31 635,7

Заробiтна плата

1111 298 797,2 297 348,9 32 538,8 31 635,7

Грошове утримання вiйськовослужбовцiв

1112 140,3 140,3 0,0 0,0
Нарахування на заробiтну плату 1120 103 505,5 101 579,1 11 607,4 11 155,0
Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 1130 109 773,3 105 229,4 37 062,1 32 979,2

Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар

1131 12 430,3 11 430,1 7 196,7 6 772,9

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали

1132 12 365,2 12 364,6 1 542,6 1 196,5

Продукти харчування

1133 4 748,5 4 745,8 1 801,0 1 694,2

М'який iнвентар та обмундирування

1134 1 561,2 1 560,4 882,9 814,6

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв

1135 50 102,8 47 288,6 5 332,5 4 924,8

Оренда

1136 353,6 352,6 32,3 25,5

Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання

1137 10 138,4 10 034,6 4 472,0 3 810,7

Послуги зв'язку

1138 6 324,0 6 068,8 1 123,7 930,8

Оплата iнших послуг та iншi видатки

1139 11 749,3 11 383,9 14 678,4 12 809,2
Видатки на вiдрядження 1140 5 542,7 4 470,6 591,0 522,4
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1160 37 420,6 35 155,2 4 611,4 3 917,3

Оплата теплопостачання

1161 10 090,6 9 261,9 1 497,2 1 203,2

Оплата водопостачання i водовiдведення

1162 1 974,3 1 695,8 572,1 471,5

Оплата електроенергiї

1163 13 489,0 13 286,5 1 472,1 1 226,1

Оплата природного газу

1164 7 241,6 6 473,2 481,7 459,4

Оплата iнших комунальних послуг

1165 1 414,1 1 226,8 380,2 359,0

Оплата інших енергоносiїв

1166 3 211,0 3 211,0 208,1 198,1
Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення 1170 46 418,9 44 710,8 1 337,2 1 132,4

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171 25 602,6 25 391,1 1 063,1 917,1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172 20 816,3 19 319,7 274,1 215,3
Виплата процентiв (доходу) за зобов'язаннями 1200 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидiї i поточнi трансферти 1300 190 043,2 169 479,6 7 294,9 7 147,3
Субсидiї та поточнi трансферти пiдпри-м (установам, органiзацiям) 1310 167 183,9 154 596,1 0,0 0,0
Поточнi трансферти населенню 1340 22 859,3 14 883,5 7 291,1 7 143,6

Виплата пенсiй i допомоги

1341 0,0 0,0 94,0 85,0

Стипендiї

1342 22 016,6 14 041,1 7 192,2 7 054,2

Iншi поточнi трансферти населенню

1343 842,7 842,4 4,9 4,4
Поточнi трансферти за кордон 1350 0,0 0,0 3,8 3,7
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 583 069,9 459 747,5 64 054,7 62 281,3
Придбання основного капiталу 2100 368 942,2 287 260,0 64 008,3 62 250,8
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110 68 460,6 58 522,0 10 138,2 9 338,5
Капiтальне будiвництво (придбання) 2120 144 677,8 81 228,5 217,9 0,1

Будiвництво (придбання) житла

2121 3 500,0 99,6 0,0 0,0

Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів

2122 7 398,4 7 398,3 0,0 0,0

Iнше будiвництво (придбання)

2123 133 779,4 73 730,6 217,9 0,1
Капiтальний ремонт 2130 143 910,8 137 651,9 3 300,0 2 840,5

Капiтальний ремонт житлового фонду

2131 3 663,6 3 564,1 1 067,7 909,8

Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв

2132 7 548,1 7 537,5 120,2 119,9

Капiтальний ремонт інших об'єктів

2133 132 699,1 126 550,3 2 112,1 1 810,8
Реконструкція та реставрація 2140 11 893,0 9 857,6 50 352,2 50 071,7

Реконструкція житлового фонду

2141 0,0 0,0 24,8 24,7

Реконструкція адміністративних об'єктів

2142 0,0 0,0 726,1 726,1

Реконструкція інших об'єктів

2143 11 893,0 9 857,6 601,3 321,1

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144 0,0 0,0 49 000,0 48 999,8
Придбання землi i нематерiальних активiв 2300 95,0 45,0 0,0 0,0
Капiтальнi трансферти 2400 214 032,7 172 442,5 46,4 30,5
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2410 214 032,7 172 442,5 46,4 30,5
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0 0

ІНФОРМАЦІЯ
про витрачання бюджетних коштів за КПКВ 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2008 рік

тис. грн.

Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено кошторисом на 2008 рік Фактично використано Затверджено кошторисом на 2008 рік Фактично використано
1 2 3 4 5 6
Видатки - всього х 147 852,8 145 772,0 50 837,9 50 837,4
у тому числі:        
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 131 397,3 130 050,2 0,00 0,0
Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1110 83 571,8 83 571,8 0,0 0,0

Заробiтна плата

1111 83 431,5 83 431,5    

Грошове утримання вiйськовослужбовцiв

1112 140,3 140,3    
Нарахування на заробiтну плату 1120 26 038,0 25 694,1    
Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 1130 21 065,9 20 062,9 0,00 0,0

Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар

1131 2 451,0 2 237,5 0,0 0,0

Продукти харчування

1133 2,0 2,0    

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв

1135 8 913,0 8 426,7    

Оренда

1136 17,1 17,1    

Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання

1137 816,7 767,0    

Послуги зв'язку

1138 4 523,5 4 401,4    

Оплата iнших послуг та iншi видатки

1139 4 342,6 4 211,2    
Видатки на вiдрядження 1140 590,0 590,0    
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1160 111,1 110,9 0,0 0,0

Оплата теплопостачання

1161 66,8 66,8    

Оплата водопостачання i водовiдведення

1162 16,0 16,0    

Оплата електроенергiї

1163 27,7 27,6    

Оплата iнших комунальних послуг

1165 0,6 0,5    
Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення 1170 20,5 20,5 0,0 0,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172 20,5 20,5    
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 16 455,5 15 721,8 50 837,9 50 837,4
Придбання основного капiталу 2100 16 455,5 15 721,8 50 837,9 50 837,4
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110 2 330,0 1 606,9 991,6 991,6
Капiтальне будiвництво (придбання) 2120 7 398,4 7 398,3 0,0 0,0

Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів

2122 7 398,4 7 398,3 0,0 0,0
Капiтальний ремонт 2130 6 727,1 6 716,6 120,2 119,9

Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв

2132 6 727,1 6 716,6 120,2 119,9

Капiтальний ремонт інших об'єктів

2133        
Реконструкція та реставрація 2140 0,0 0,0 49 726,1 49 725,9

Реконструкція адміністративних об'єктів

2142 0,0 0,0 726,1 726,1

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144 0,0 0,0 49 000,0 48 999,8

Основні показники за програмою 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2008 рік. 


п/п
ПоказникиОдиниця
виміру
Джерело
інформації
Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спец.
фонд
Разом Загальний
фонд
Спец.
фонд
Разом Загальний
фонд
Спец.
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 826,0 826,0 698,0 698,0 -128,0 -128,0
Відповідно до Указу Президента України від 04.11.2008 № 997 "Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління" відбулося скорочення 98 штатних одиниць, у тому числі: Секретаріат Президента України - 45 од.; Державне управління справами -43 од.; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України - 10 одиниць.На кінець 2008 року наявні вакантні штатні посади по Секретаріату Президента України - 30 одиниць.
2 Кошторисна вартість блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій 11
тис.грн Розпорядження КМУ від 11.01.06 № 4-р 52 265,4 52 265,4 52 265,4 52 265,4
3 Кількість відряджень працівників у межах країни
люд/дн. Внутрішній відомчий облік 4200,0 4200,0 3428,0 3428,0 -772,0 -772,0
Фактичний показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
4 Кошторисна вартість капремонту конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
тис.грн. Проектно-кошторисна документація 13990,5 13990,5 13 990,5 13990,5
2 продукту
1 Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)
шт. Внутрішній відомчий облік 452 880,0 452 880,0 423 344,0 423 344,0 -29536,0 -29536,0

Опрацювання листів і доручень здійснювалося відповідно до їх фактичних надходжень

2 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України
шт. Внутрішній відомчий облік 120 200,0 120 200,0 98 790,0 98 790,0 -21 410,0 -21410,0

Звернення, заяви, скарги громадян розглядалися відповідно до їх фактичних надходжень

3 Опрацьовано та випущено законодавчо-нормативних документів
од. Внутрішній відомчий облік 2 425,0 2 425,0 1 916,0 1 916,0 -509,0 -509,0

Кількість фактично-виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, опрацьованих законів. 

4 Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами, заходів та програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
од. Внутрішній відомчий облік 915,0 915,0 932,0 932,0 17,0 17,0

Кількість фактично-підготовлених розпоряджень Державного управління справами, заходів та програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

5 Кількість забезпечених перевезень Президента України та офіційних делегацій авіаційним транспортом в межах України
од. Внутрішній відомчий облік 246,0 246,0 254,0 254,0 8,0 8,0
Фактичний показник виконано відповідно до уточненого графіку робочих поїздок Президента України до регіонів України
6
Загальна площа блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій, 11
кв. м. Розпорядження КМУ від 11.01.06 № 4-р 5 320,5 5 320,5 5320,5 5320,5
7
Загальна площа конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
кв. м. Проектно-кошторисна документація 850,0 850,0 850,0 850,0
3
ефективності
1
Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів на 1 працівника
шт. Внутрішній відомчий облік 2,9 2,7 -0,2
Фактичний показник обраховано відповідно до виданих указів, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, опрацьованих законів України та кількості факттично зайнятих штатних посад на кінець року
2
Витрати поточного року на 1 кв. метр загальної площі будівництва блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій, 11
тис.грн Внутрішній відомчий облік 1,4 1,4
3
Витрати на обслуговування 1 літерного рейсу у межах країни
тис.грн Внутрішній відомчий облік 36,2 33,2 -3,0
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактично виконаних авіаперевезень згідно з графіком робочих поїздок Президента України
4
Витрати поточного року на капітальний ремонт 1 кв. метра загальної площі конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
тис.грн Внутрішній відомчий облік 7,9 7,9
4
якості
1
Відсоток опрацьованих звернень громадян
відс. Внутрішній відомчий облік 100,0 100,0
2
Рівень освоєння загального обсягу робіт з будівництва блоку "Б" прибудови до адмінбудинку по вул. Банковій, 11 на кінець поточного року
відс. Внутрішній відомчий облік 94,1 94,1
3 Відсоток забезпечення робочих поїздок Президента України по регіонах
відс. Внутрішній відомчий облік 100,0 100,0
4
Рівень освоєння робіт з капітального ремонту конференцзалу на 280 місць в адмінбудинку по вул. Банковій, 11
відс. Внутрішній відомчий облік 48,1 48,9 0,8
Фактичний показник більше очікуваного на 0,8% у зв'язку з використанням додатково коштів спеціального фонду в обсязі 119,9 тис. гривень.

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

За програмою за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України було здійснено зменшення бюджетних призначень у загальному обсязі 4535,7 тис. гривень для проведення відповідного перерозподілу між програмами в межах головного розпорядника бюджетних коштів. Внаслідок недоодержання коштів з державного бюджету на кінець року утворилася кредиторська заборгованість у загальному обсязі 690,2 тис. гривень, у тому числі за видатками споживання -54,4 тис. гривень, за видатками розвитку - 635,8 тис. гривень


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11