МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA

Бюджетні запити
Довідки
Паспорти бюджетних програм
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про витрачання у 2009 році коштів Державного бюджету України Державним управлінням справами

Інформація за даними зведеної звітності Державного управління справами про виконання загального та спеціального фондів Державного бюджету України у 2009 році

тис. грн.

Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено кошторисом на 2009 рік Фактично використано Затверджено кошторисом на 2009 рік Фактично використано
1 2 3 4 5 6
Видатки - всього х 681 167,9
633 936,8
129 883,8
116 004,5
у тому числі:        
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 681 167,9
633 936,8
100 881,4
91 009,6
Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1110 295 309,7
295 304,1
32 675,9
30 417,9

Заробiтна плата

1111 295 309,7
295 304,1
32 675,9
30417,9

Грошове утримання вiйськовослужбовцiв

1112Нарахування на заробiтну плату 1120 103 585,3
103 349,7
12 296,4
11 256,8
Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 1130 70 176,6
61 354,9
40 748,0
35 348,2

Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар

1131 6 984,0
4 937,8
7 005,7
5 868,2

Медикаменти та перев'язувальнi матерiали

1132 10 740,0
10 739,8
3 028,1
2 841,4

Продукти харчування

1133 4 332,6
4 325,9
3 691,4
3 542,8

М'який iнвентар та обмундирування

1134 381,9
261,7
906,1
799,0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв

1135 33 911,3
30 101,9
6 048,2
5 160,8

Оренда

1136 232,4
202,3
102,0
76,7

Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання

1137 4 918,2
4 129,4
4 056,0
3 318,1

Послуги зв'язку

1138 3 370,4
2 649,2
1 602,7
1 437,4

Оплата iнших послуг та iншi видатки

1139 5 305,8 4 006,9
14 307,8
12 303,8
Видатки на вiдрядження 1140 3 923,0
3 346,0
720,2
530,4
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1160 38 748,1
38 382,3
7 845,7
6 952,3

Оплата теплопостачання

1161 10 617,5
10 580,7
2 072,1
1 892,5

Оплата водопостачання i водовiдведення

1162 1 998,3
1 964,6
740,3
673,0

Оплата електроенергiї

1163 13 759,3
13 681,0
2 639,1
2 256,6

Оплата природного газу

1164 7 712,8
7 683,5
1 789,0
1 596,7

Оплата iнших комунальних послуг

1165 1 521,1
1 333,4
526,5
480,0

Оплата інших енергоносiїв

1166 3 139,1
3 139,1
78,7
53,5
Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення 1170 36 608,8
34 861,4
748,5
672,6

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171 26 463,0
26 150,0
494,7
457,8

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172 10 145,8
8 711,4
253,8
214,8
Виплата процентiв (доходу) за зобов'язаннями 1200 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидiї i поточнi трансферти 1300 132 816,4
97 338,4
5 846,7
5 831,4
Субсидiї та поточнi трансферти пiдпри-м (установам, органiзацiям) 1310 113 045,2
77 703,0
0,0 0,0
Поточнi трансферти населенню 1340 19 755,7
19 619,9
5 828,5
5 815,7

Виплата пенсiй i допомоги

1341 12,0 7,2
117,0 114,8

Стипендiї

1342 18 217,2
18 092,3
5 707,5
5 697,4

Iншi поточнi трансферти населенню

1343 1 526,5
1 520,4
4,0
3,5
Поточнi трансферти за кордон 1350 15,5
15,5
18,2
15,7
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 0,0
0,0
29 002,4
24 994,9
Придбання основного капiталу 2100 0,0
0,0
26 452,4
24 962,2
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110 0,0
0,0
19 790,5
18 698,5
Капiтальне будiвництво (придбання) 2120 0,0
0,0
185,0
172,9

Будiвництво (придбання) житла

2121


Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів

2122 0,0
0,0
1,6
1,6

Iнше будiвництво (придбання)

2123 0,0
0,0
183,4
171,3
Капiтальний ремонт 2130 0,0
0,0
6 452,0
6 071,9

Капiтальний ремонт житлового фонду

2131 0,0
0,0
182,0
158,8

Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв

2132Капiтальний ремонт інших об'єктів

2133 0,0
0,0
6 270,0
5 913,1
Реконструкція та реставрація 2140 0,0 0,0 24,9
18,9

Реконструкція житлового фонду

2141Реконструкція адміністративних об'єктів

2142Реконструкція інших об'єктів

2143Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144 0,0 0,0 4,9
0,0
Придбання землi i нематерiальних активiв 2300 0,0 0,0
15,0
0,0
Капiтальнi трансферти 2400 0,0
0,0
2 535,0
32,7
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) 2410 0,0
0,0
2 535,0
32,7
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0 0

ІНФОРМАЦІЯ
про витрачання бюджетних коштів за КПКВ 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2009 рік

тис. грн.

Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено кошторисом на 2009 рік Фактично використано Затверджено кошторисом на 2009 рік Фактично використано
1 2 3 4 5 6
Видатки - всього х 112 426,6
109 985,2
110,5
67,5
у тому числі:        
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000 112 426,6
109 985,2
104,0
65,9
Оплата працi працiвникiв бюджетних установ 1110 74 394,8
74 394,8


Заробiтна плата

1111 74394,8
74394,8
   

Грошове утримання вiйськовослужбовцiв

1112        
Нарахування на заробiтну плату 1120 23 929,0
23 928,3
   
Придбання предметiв постачання i матерiалiв, оплата послуг та інші видатки 1130 13 504,5
11 116,3
104,0
65,9

Предмети , матерiали, обладнання та iнвентар

1131 1 000,0
922,2
32,9
0,2

Продукти харчування

1133 3,0 3,0    

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобiв

1135 8 198,0 7 271,4    

Оренда

1136 83,2
55,6
4,0
 

Поточний ремонт обладнання, iнвентарю та будiвель; технічне обслуговування обладнання

1137 275,2 227,8
   

Послуги зв'язку

1138 2 225,4
1 686,9
20,0
20,0

Оплата iнших послуг та iншi видатки

1139 1 719,7
949,4
47,1
45,7
Видатки на вiдрядження 1140 484,0
433,8
   
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1160 110,8
110,8


Оплата теплопостачання

1161 56,7
56,7
   

Оплата водопостачання i водовiдведення

1162 18,0
18,0
   

Оплата електроенергiї

1163 35,5
35,5
   

Оплата iнших комунальних послуг

1165 0,6 0,6    
Дослiдження i розробки,видатки державного(регіонального) значення 1170 3,5
1,2

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172 3,5
1,2
   
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000 0,0
0,0
6,5
1,6
Придбання основного капiталу 2100 0,0
0,0
6,5
1,6
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 2110Капiтальне будiвництво (придбання) 2120

1,6 1,6

Будiвництво (придбання) адмін. об'єктів

2122

1,6
1,6
Капiтальний ремонт 2130      

Капiтальний ремонт адмiнiстративних об'єктiв

2132      

Капiтальний ремонт інших об'єктів

2133        
Реконструкція та реставрація 2140

4,9
0,0

Реконструкція адміністративних об'єктів

2142        

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144

4,9 0,0

Основні показники за програмою 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" за 2009 рік. 


п/п
ПоказникиОдиниця
виміру
Джерело
інформації
Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
Загальний
фонд
Спец.
фонд
Разом Загальний
фонд
Спец.
фонд
Разом Загальний
фонд
Спец.
фонд
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Кількість штатних одиниць
од. Укази Президента України від 04.11.2008 № 997, від 10.07.2009 № 534
718,0
718,0
681,0
681,0
-37,0
-37,0
Показник загальної граничної чисельності працівників Секретаріату Президента України, Державного управління справами, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України відповідно до Указів Президента України змінено з 728 штатних одиниць на початок 2009 року до 708 штатних одиниць на кінець року. Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку 2009 року -681 одиниця. Станом на 01.01.2010 вакантні 18 штатних посад, у тому числі в Секретаріаті Президента України - 16 одиниць, в Державному управлінні справами - 2 одиниці.
2
Кількість відряджень працівників у межах країни
люд/дн. Внутрішній відомчий облік 1200,0 1200,0 3018,0 3018,0 1818,0
1818,0
Фактичний показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
2 продукту
1 Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)
шт. Внутрішній відомчий облік 431 500,0
431 500,0
367 159,0
367159,0
-64 341,0
-64341,0

Опрацювання листів і доручень здійснювалося відповідно до їх фактичних надходжень

2 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України
шт. Внутрішній відомчий облік 138250,0
138250,0
83087,0
83087,0
-55163,0 -55163,0

Звернення, заяви, скарги громадян розглядалися відповідно до їх фактичних надходжень

3 Опрацьовано та випущено законодавчо-нормативних документів
од. Внутрішній відомчий облік 2 220,0
2 220,0
1 822,0
1 822,0
-398,0 -398,0

Кількість фактично-виданих Указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України , опрацьовано законів України

4 Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами, заходів та програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
од. Внутрішній відомчий облік 1 284,0
1 284,0
797,0
797,0
-487,0
-487,0

Кількість фактично-підготовлених розпоряджень Державного управління справами, програмних документів Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

5 Кількість забезпечених у межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од. Внутрішній відомчий облік 190,0
190,0
119,0
119,0
-71,0
-71,0
Внаслідок недоодержання коштів з державного бюджету на покриття витрат по авіаперевезеннях не були оплачені 25 рейсів у загальній сумі 926,6 тис.грн.
3
ефективності
1
Кількість підготовлених та прийнятих законодавчо-нормативних актів на 1 працівника
шт. Внутрішній відомчий облік 3,1
2,6
-0,5
Фактичний показник обраховано відповідно до кількості виданих указів, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Секретаріату Президента України, опрацьованих законів України та кількості фактично зайнятих штатних посад на кінець року
2
Витрати на обслуговування 1 літерного рейсу у межах країни
тис.грн Внутрішній відомчий облік 43,1
61,1
18,0
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та фактичної кількості виконаних авіаперевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України відповідно до уточненого графіку робочих поїздок Президента України. Внаслідок недоодержання коштів з державного бюджету на покриття витрат по авіаперевезенням не були оплачені 25 авіарейсів у загальному обсязі 926,6 тис. гривень.
4
якості
1
Відсоток опрацьованих звернень громадян
відс. Внутрішній відомчий облік 100,0 100,0
2
Відсоток забезпечення робочих поїздок Президента України по регіонах
відс. Внутрішній відомчий облік 100,0 100,0

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11